chức năng đa dòng tiền trong Odoo hoạt động ra làm sao

      Chức năng bình luận bị tắt ở chức năng đa dòng tiền trong Odoo hoạt động ra làm sao

Chọn sử dụng tùy chọn Đa dòng tiền trong Besco odoo viet nam sẽ được cho phép bạn gửi hóa đơn bán sản phẩm, Báo Giá, đơn mua hàng hoặc nhận hóa đơn & thanh toán trong các loại dòng tiền khác với dòng tiền mặc định của Doanh Nghiệp bạn (thường là đồng nội tệ). Với chức năng Đa tiền tệ, bạn cũng có thể tùy chỉnh Các tài khoản bank trong một loại tiền tệ khác và lập văn bản báo cáo với đồng ngoại tệ bạn lựa chọn kích hoạt.

1. tùy chỉnh

Bật tác dụng đa dòng tiền

Từ menu Kế toán -> cấu hình -> cấu hình thiết lập & tích chọn “Cho phép đa tiền tệ” sau đó bấm “Áp dụng”

(Accounting -> Configuration -> Settings -> Allow multi currencies -> Apply)

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối ghi lại sự khác biệt giữa những việc đăng ký thanh toán giao dịch và số tiền dự đoán. Ví dụ, nếu một thanh toán giao dịch được trả sau một tháng sau lúc xác nhận hóa đơn, trong những năm đó tỷ giá ngoại hối tiếp tục thay đổi. Sự biến động tỷ giá đó sẽ dẫn đến một khoản lỗ tỷ giá hoặc lãi tỷ giá, toàn bộ sẽ tiến hành Odoo ghi lại.

Bạn rất có khả năng thay đổi tỷ giá trong cài đặt:

Xem hoặc chỉnh sửa tỷ giá được sử dụng

Bạn rất có thể thông số kỹ thuật bằng tay tỷ giá tiền tệ bằng phương pháp sử dụng menu Kế toán -> thông số kỹ thuật -> Đa dòng tiền -> dòng tiền

(Accounting -> Multi Currencies -> Currencies)

Mở đồng tiện bạn muốn sử dụng trong Odoo và sửa đổi nó, hãy đảm nói rằng đồng tiền này được kích hoạt

Click vào nút “Xem tỷ giá” (View Rates) để chỉnh sửa và xem lịch sử vẻ vang tỷ giá. cao nhất bạn nên dựa vào tỷ giá của bank bạn mở tài khoản ngoại tệ để update tỷ giá vào mạng lưới hệ thống.

Click vào “Tạo” (Create) để thêm tỷ giá mới, hãy điền chính xác thời gian và tỷ giá sau đó click nút “Lưu” (Save) khi bạn hoàn thành xong.

cập nhật tỷ giá tự động

Theo mặc định, tỷ giá tiền tệ cần được updated thủ công. tuy vậy bạn rất có khả năng đồng nhất hóa nó với Yahoo hoặc bank trọng tâm Châu Âu. Từ phần cấu hình -> tùy chỉnh cấu hình & đi tới phần update tỷ giá ngoại tệ.

lựa chọn khoảng tầm thời gian: thủ công bằng tay, mỗi ngày, Hàng tuần và mỗi tháng. Bạn rất có thể cưỡng chế cập nhật tỷ giá bằng phương pháp click vào nút cập nhật Now. lựa chọn đơn vị cung cấp và bạn có khả năng setup.

tìm hiểu thêm odoo việt nam

Chỉ có những đồng tiền được kích hoạt mới rất có thể update tỷ giá.

song, theo chúng tôi, bạn nên vận dụng phương thức update & sửa đổi tỷ giá bằng tay. công việc này có khả năng gây nhàm chán & mất thời hạn với bạn nhưng lại đảm bảo được tính đúng mực cho nhu cầu công việc của bạn.

thông số kỹ thuật hệ thống tài khoản.

Trong ứng dụng Kế toán, bạn đi đến điều hành kinh tế tài chính -> hệ thống thông tin tài khoản (Accounting -> Adviser -> Charts of Accounts). Mỗi một tài khoản, bạn có thể tùy chỉnh thiết lập một loại dòng tiền. hệ thống sẽ bắt buộc toàn bộ Các dịch chuyển của thông tin tài khoản này đều có thông tin tài khoản tiền tệ bạn lựa chọn.

Nếu bạn bỏ trống trường này, nghĩa là nó sẽ giải quyết với mọi Những loại dòng tiền được kích hoạt trong mạng lưới hệ thống của bạn

cấu hình sổ nhật ký

Để ghi lại giao dịch thanh toán trong đồng xu tiền khác, bạn cần phải gỡ bỏ Những hạn chế trên sổ nhật ký kế toán. Đi tới menu Kế toán, tại Bảng điều khiển và tinh chỉnh, click vào nút “Thêm” (More) trong sổ nhật ký bạn chọn lựa & tới tùy chỉnh thiết lập (Settinsg)

Kiểm tra xem trường tiền tệ được để trống hay được đặt trong 1 đồng ngoại tệ mà bạn sẽ sử dụng để thanh toán giao dịch. Nếu trường tin tức đó được điền, nghĩa là bạn rất có thể ĐK giao dịch thanh toán chỉ bởi đồng tiền đó.

2. Cách Odoo thao tác với Đa dòng tiền

sau khi hoàn thiện tất cả các cấu hình thiết lập trên, bạn sẽ thao tác làm việc trong môi trường tự nhiên đa dòng tiền, mọi bút toán kế toán sẽ được gắn kết tới một đồng xu tiền, nội tệ hoặc ngoại tệ

Đơn bán sản phẩm và hóa đơn bán sản phẩm

Bạn rất có khả năng thiết lập cấu hình một đồng tiền khác với đồng xu tiền mặc định của Doanh Nghiệp trên đơn bán hàng & hóa đơn bán sản phẩm của bạn. đồng tiền được tùy chỉnh cấu hình sẽ được dùng trên toàn bộ chứng chỉ.

Đơn mua sắm và hóa đơn mua sắm và chọn lựa

Bạn cũng đều có thể tùy chỉnh thiết lập một đồng xu tiền khác với đồng tiền mặc định của Công Ty trên đơn mua sắm chọn lựa & trên hóa đơn mua sắm của bạn. đồng xu tiền đó sẽ được cấu hình thiết lập trên toàn bộ chứng từ.

đăng ký thanh toán giao dịch

Trong ứng dụng Kế toán, bạn đi tới bán hàng -> giao dịch. ĐK giao dịch thanh toán & tùy chỉnh tiền tệ

Sao kê bank

Khi bạn tạo hoặc nhập sao kê bank, số chi phí được triển khai bởi đồng tiền mặc định của Doanh Nghiệp bạn. Nhưng có hai trường Thông tin được thể hiện, số chi phí thực sự phải trả (đồng nội tệ) & số chi phí mà bạn trả (đồng tiền dùng để tthanh toán)

Khi bạn thực hiện đối soát, Odoo sẽ liên đới kết nói với thanh toán đúng mực trên hóa đơn. Bạn sẽ nhận được giá trên hóa đơn là đồng tiền bộc lộ trên hóa đơn và số chi phí thực hiện bằng đồng tiền mặc định của Doanh Nghiệp bạn.

Sổ nhật ký tỷ giá ngoại hối

Bạn đi tới quản lý và điều hành tài chính -> bút toán sổ nhật ký và tìm kiếm Những tỷ giá không giống nhau trong sổ nhật ký của bạn. Mọi dịch chuyển tỷ giá đều được ghi lại